Over het Glimlachboek

Ben je benieuwd hoe je met glimlachen meer uit jouw leven haalt? In dit boek maak ik je bewuster van het effect van glimlachen. Glimlachen heeft veel invloed op jezelf en anderen: individuen, teams en organisaties. Glimlachen heeft een diepere werking en betekenis. Het geeft je handvatten om jezelf en anderen beter te begrijpen. Dit door de psychische, fysieke en sociale geheimen van glimlachen te kennen.


Ik heb ‘Glimlachend’ geschreven, omdat mij opvalt dat er nog veel te weinig wordt geglimlacht. Terwijl een glimlach naar mijn mening essentieel is voor jezelf en voor de relatie met anderen. Zelf glimlach ik veel, ook naar anderen. Een glimlach ontspant. Vanuit ontspanning ontstaan op een eenvoudige manier de mooiste situaties, kansen en ervaringen. Een glimlach opent deuren en maakt dat het vaak wel lukt. Glimlachen brengt mensen tot elkaar. Een glimlach doet en zegt meer dan je beseft.

Dit boek helpt jou om meer glimlachend door het leven te gaan.

Voor jou gemaakt met een glimlach! Chiquita Bijland